Diplomatarium Fennicum

Svenskt Diplomatarium samarbetar med flera forskningsmiljöer på medeltidsområdet. Nedan tipsar vi om länkar till några av deras digitala resurser. Diplomatarium Danicum. Diplomatarium Fennicum. Diplomatarium Norvegicum. Medieval Nordic Text Archive (Menota) Sveriges medeltida personnamn (SMP) Ortnamnsregistret

Keiteleen Kone Tarina Höyrylaivaliikenne alkoi Keiteleen järvellä varsin myöhään, vasta 1878. Suurempaa teollisuutta ei ollut, ja laivaliikenteen aloittaminen tuli ajankohtaiseksi vasta Kotkan suurten sahojen ulottaessa uittotoimintansa Keiteleelle. Tuolloinkin kukin yhtiö hoiti oman uittonsa Keiteleen yli hevosponttuilla. Uittopäällikkö William Ruuthin olikin helppo vakuuttaa yhtiöt laivojen. Hakutulokset Keitele, Kone- ja teollisuustarvikkeet: . Sivu 1. Etsi palvelua/yritystä hakusanalla. käypä hoito

10.1.2016  · Diplomatarium Fennicum -tietokanta sisältää yli 6700 asiakirjaa, ja niihin liittyen yli 23 000 viitettä. Tietokanta yhdistää asiakirjojen tieteelliset editiot alkuperäislähteisiin ja niiden digitaalisiin jäljennöksiin. Lisäksi tietokanta linkitetään tärkeimpään kirjallisuuteen sekä ulkomaisiin tietokantoihin.

Diplomatarium Fennicum Diplomatarium Fennicum on Kansallisarkiston kehittämä ja ylläpitämä verkkopalvelu keskiaikaisista Suomea koskevista asiakirjoista. Palvelu sisältää aineistoa 800-luvulta vuoteen 1530 saakka, ja tekstikorpukseen kuuluu tällä hetkellä noin 6850 asiakirjaa tai tekstikatkelmaa.

Diplomatarium Fennicum Diplomatarium Fennicum-tietokanta uudistaa Suomen historian ja keskiajan tutkimuksen infrastruktuuria ja parantaa merkittävästi kotimaisen tutkimuksen toimintaedellytyksiä.Tietokanta pitää sisällään keskeisen asiakirjamateriaalin Suomen varhaisimmasta säilyneestä hallinnollisesta historiasta, ja on avoimena verkkopalveluna kaikkien saatavilla.

Historiallisia dokumentteja ovat digitoineet ja indeksoineet muun muassa Kansallisarkisto (sen verkkosivulta löytyvät muun muassa laaja digitaaliarkisto); keskiajan lähteiden (Diplomatarium Fennicum) henkilön- ja paikannimiä; Käkisalmen Karjalan henkilön- ja paikannimiä 1600-luvulta; pitäjänkartat; Suomen asutuksen yleisluettelo 1500-luvulta; runsaasti paikannimiä sisältävä.

Kartano ja kyläläiset. Sundholman omistajien ja.

– Artikkeli käsittelee kiistatapauksia Sundholman kartanon ja lähiseudun asukkaiden välillä 1500-luvun Kalannissa. Esimerkit havainnollistavat, millaisia muotoja nämä prosessit saivat, millaisiin keinoihin kartanonväki ja paikallinen maaseutuväestö turvautuivat kiistoissaan – ja millaisia erilaisia näkökulmia säilyneet lähteet voivat meille välittää.

FMU lähdejulkaisu on siirretty Diplomatarium Fennicum-tietokannaksi. 1500-luvun jälkipuoliskolta on säilynyt muutamia tuomiokirjoja. Niistä Ala-Satakunnan tuomiokirja vuosilta 1550–52 ja Savon tuomiokirjat vuosilta 1559 ja 1561–65 on julkaistu sarjassa Suomen vanhimmat tuomiokirjat .

Olli-Pekka Kasurinen, Lauri Leinonen ja Sanna Supponen, Modernien tutkimustietokantojen ja tiedonjalostusmenetelmien mahdollisuudet historiantutkimukselle – Tapaus Diplomatarium Fennicum Sakari Ollitervo, Teemu Immonen, Marjo Kaartinen, Heli Rantala, Marika Räsänen ja Reima Välimäki, Sata vuotta Keskiajan syksyä

Tutkija 1998–2001, Diplomatarium Fennicum, Kansallisarkisto Yleisen historian tutkija 1997–1998, Helsingin yliopisto. Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Kirjastojen linkit tiedonhakuun . Päävalikko. Etusivu; Info; Palaute; Ehdota linkkiä

Martin Markkinat Olet lukenut 1/5 maksutonta uutista. Toimitusjohtajan mukaan SSAB etenee aikataulussa myös kunnianhimoisessa fossiilittoman. Passikuva Seinäjoki Passikuva Seinäjoki. Ainut Lappeenrannassa aiotaan jatkossa panostaa entistä enemmän raviradan huoltamiseen, etteivät kesäkuun tapahtumat jakossa enää toistuisi. Sitä edellyttää myös raveja valvova Suomen Hippos. Jaa Jaa Facebo. Kuvat virallisiin asiakirjoihin valokuva-automaatista Onko aika uudistaa ajokorttisi vai oletko lähdössä jännittävälle matkalle,

Tapio Salminen esittelee Triviumin blogissa uudistettua Diplomatarium Fennicum -tietokantaa.

Käyttäjälähtöinen digihumanismi : tapaustutkimuksena Diplomatarium Fennicum -tietokannan kehittäminen tutkijayhteisön kanssa Mandrov, Denis (2018)

Diplomatarium kaldes en skreven eller trykt samling af ældre historiske aktstykker (hovedsageligt diplomer, dvs. retsgyldige dokumenter), omfattende enten et helt land i en vis tid eller en enkelt landsdel, en købstad, et kloster, en enkelt familie osv.

Artikkeli käsittelee kiistatapauksia Sundholman kartanon ja lähiseudun asukkaiden välillä 1500-luvun Kalannissa. Esimerkit havainnollistavat, millaisia muotoja nämä prosessit saivat, millaisiin keinoihin kartanonväki ja paikallinen maaseutuväestö turvautuivat kiistoissaan – ja millaisia erilaisia näkökulmia säilyneet lähteet voivat meille välittää.

Etusivu > Tausta. Tausta Codices Fennici – Suomen keskiajan ja 1500-luvun käsikirjoitukset. Codices Fennici-tutkimus- ja digitointihanke aloitti toimintansa Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa vuonna 2013.Tavoitteena oli kartoittaa, luetteloida ja digitoida ensimmäistä kertaa kaikki suomalaiset ja Suomeen liittyvät 1600-lukua edeltävät koodeksit modernin käsikirjoitustutkimuksen menetelmin.

(Diplomatarium Fennicum – Kansallisarkisto) Inkoolaista olutta kuninkaan hoviin. Suomen vientitavaroita Ruotsiin 1500-luvulla. Juhana III:n hallitusaikana näkyy Suomen oluella olleen niin suuri maine, etta kuningas ja hänen seurueensa nauttivat sitä hovissa.